БАРТ е призната за представителна организация на национално равнище

Posted in Новини

На 09 май 2018 г. с решение № 309 Министерски съвет призна Българска асоциация за рекреация и туризъм за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.