БАРТ успешно реализира дейностите по проект „Доброволчески диалог за спортен дух” по програма на Столична община

Posted in Събития

 

Дейностите предвидени за изпълнение по настоящия проект бяха изпълнени успешно, благодарение на ентусиазма, и желанието с което се включиха над 350 участника. В резултат на доброто взаимодеиствие на екипа работил по различните дейности, успяхме да постигнем целите предвварително заложени за изпълнение.

Съумяхме да повишим физическата активност на младите, вкл. на тези с увреждания, като се изведат от обичайната среда на живот; Стимулирахме гражданската активност и доброволческото участие на младежите; Допринесохме за активизиране  на младежите към физически упражнения и спорт, като се постигна доброволна обмяна на опит между деца/младежи с успехи в определени спортове и деца/младежи с увреждания, в т.ч. с подкрепата на ментори.

Приоритет за екипа бе, да се стимулират гражданската активност и доброволческото участие на младежите за подпомагане решаването на проблеми и/или трудности на други младежи със специфични нужди, водещи до по-добро ниво на социално включване. Чрез поставяне на младежи с увреждане в тази неформална среда, вярваме, че сме допринесли за преодоляване на тяхната социална изолация.

 

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото  

 възпитание и спорта на Столична община и се реализира в одкрепа на инициативата «София – Европейска столица на спорта през 2018 г.